Obsługa finansowo-księgowa - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zarządzanie portfelowe
Przejdź do strony: Obsługa najemców
Przejdź do strony: Raportowanie i budżetowanie

Obsługa finansowo-księgowa

Wspieramy właścicieli nieruchomości w realizacji celów finansowych. Bogata funkcjonalność naszego oprogramowania pozwala nam na świadczenie usług przy użyciu jednego systemu, a jednocześnie nie wyklucza możliwości współpracy z innymi systemami należącymi do klienta.
Wysoka elastyczność umożliwia szybkie dostosowanie się do zmian/potrzeb naszych zleceniodawców.

Oferta obsługi finansowo – księgowej obejmuje:

  • Wystawianie faktur czynszowych i zaliczkowych na Najemców
  • Przyjmowanie, weryfikacja i alokacja faktur kosztowych
  • Prowadzenie odczytów liczników mediów i wystawianie refaktur kosztów mediów na najemców
  • Prowadzenie analizy kosztów eksploatacyjnych nieruchomości
  • Przeprowadzenie indeksacji czynszów oraz zabezpieczeń Najemców
  • Przygotowanie analiz finansowych nieruchomości
  • Prowadzenie działań windykacyjnych
  • Opieka nad rachunkami bankowymi, realizacja płatności z rachunku opłat eksploatacyjnych
  • Zarządzanie przepływami pieniężnymi na rachunku opłat eksploatacyjnych
Przejdź do strony: Zarządzanie projektami
Przejdź do strony: Marketing nieruchomości
Przejdź do strony: Kontakt