Zarządzanie nieruchomościami - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Doradztwo
Przejdź do strony: Konsulting
Przejdź do strony: Usługi dla najemców

Zarządzanie nieruchomościami

Wierzymy, że efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi to kluczowy czynnik w budowaniu ich wartości.

Wykorzystując nasze doświadczenie i dostępne technologie informatyczne, koncentrujemy się na zoptymalizowaniu czasu i efektów pracy naszych zarządców, aby dostarczyć Państwu usługę najwyższej jakości. Nasz zespół złożony z wykwalifikowanych i zaangażowanych specjalistów, swoje działania i podejmowane decyzje zawsze dostosowuje do Państwa indywidualnych oczekiwań. Dzięki wieloletniej obecności na rynkach lokalnych, dysponujemy bogatą wiedzą na temat ich funkcjonowania i służymy radą w zakresie wyboru możliwie najkorzystniejszych dla Państwa inwestycji rozwiązań. Współpraca z nami to również pewność spełniania wszystkich przepisów prawa budowlanego , obowiązujących właścicieli nieruchomości, gwarancja kompletności i prawidłowego administrowania dokumentacją nieruchomości, a także optymalizacja kosztów jej funkcjonowania.

Nasze usługi:

 • administrowanie oraz dbanie o stan nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa

 • archiwizacja dokumentacji papierowej i elektronicznej

 • przygotowanie i wdrażanie procedur budynkowych

 • przygotowanie deklaracji podatkowych i środowiskowych

 • obsługa formalności ubezpieczeniowych

 • prowadzenie KOB i bieżącej dokumentacji technicznej obiektów zgodnie z przepisami prawa

 • przygotowywanie planów remontów i propozycji nakładów inwestycyjnych

 • kontrola realizacji umów z dostawcami usług związanych z technicznym funkcjonowaniem obiektów

 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji obiektów

 • zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych

 • nadzór nad firmami serwisowymi w zakresie: sprawności instalacji technicznych, utrzymania porządku, ochrony nieruchomości

 • optymalizacja budżetów eksploatacyjnych nieruchomości

 • nadzór nad pracami realizowanymi w zakresie budżetów CAPEX