Zarządzanie portfelowe - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie portfelowe

Opieramy się na ciągłej optymalizacji wartości inwestycji. Praca naszych ekspertów polega na opracowaniu indywidualnej strategii, uwzględniającej cele Klienta.

W zależności od priorytetów i rodzaju inwestycji proponujemy:

  • inwestycja długoterminowa: utrzymanie stabilnych przychodów i dobrego stanu technicznego
  • inwestycja krótkoterminowa: polityka bardziej agresywna w stosunku do kosztów.

Powierzając swój portfel obsłudze ESTATE CENTER otrzymacie Państwo:

  • Wsparcie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem pozwalający na planowanie wydatków inwestycyjnych oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych nieruchomości.
  • Pełne rozpoznanie rynku w zakresie jakości oraz cen usług oferowanych przez kontrahentów poprzez dostęp do szerokiej bazy dostawców usług dla nieruchomości.
  • Grupę przetargową umożliwiającą obniżenie ceny zakupu energii elektrycznej w porównaniu z indywidualnym zakupem.
  • Profesjonalny plan zarządzania oraz budżet nieruchomości przygotowany na podstawie doświadczenia w zarządzaniu kilkudziesięcioma obiektami komercyjnymi.
  • W przypadku sprzedaży nieruchomości, szybkie przeprowadzenie procesu due diligence.
  • Dostęp on-line do danych finansowych, analitycznych raportów kosztów, prognoz cash-flow, zestawień zadłużenia.
Przejdź do strony: Obsługa najemców
Przejdź do strony: Raportowanie i budżetowanie
Przejdź do strony: Obsługa finansowo-księgowa
Przejdź do strony: Zarządzanie projektami
Przejdź do strony: Marketing nieruchomości
Przejdź do strony: Kontakt